PRIVACYBELEID

SPECIALE MANCHETPRIVACYBELEID

Bij SpecialCuff is uw privacy belangrijk voor ons, dus we streven ernaar transparant te zijn over hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken en delen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen:

 • WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE
 • HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN
 • HOE WE INFORMATIE DELEN
 • HOE WE INFORMATIE OPSLAAN
 • HOE TOEGANG EN BEHEER VAN UW INFORMATIE
 • HOE WIJ INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERBRENGEN
 • AANVULLENDE BELANGRIJKE PRIVACYZAKEN
 • HOE ONS TE CONTACTEREN
 • Neem even de tijd om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot uw informatie kunt begrijpen. Dit beleid legt ook uw keuzes uit over hoe we informatie over u gebruiken. Uw keuzes omvatten hoe u bezwaar kunt maken tegen bepaald gebruik van informatie over u en hoe u bepaalde informatie over u kunt openen en bijwerken. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

  Wanneer we in dit privacybeleid verwijzen naar "SpecialCuff", "wij" of "ons", bedoelen we SpecialCuff LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Californië, ontwikkelaar en exploitant van de SpecialCuff-website en aanverwante diensten (de "Diensten"). Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze servicevoorwaarden.


  1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE

  Informatie die u met ons deelt

  We hebben bepaalde informatie nodig om onze diensten aan u te kunnen leveren. U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden voor een account om de Services te kopen of ermee te werken. Wanneer u ervoor kiest om de onderstaande informatie met ons te delen, verzamelen en gebruiken we deze om onze Services te gebruiken.

  Account Informatie.Wanneer u de Services gebruikt, kunt u informatie verstrekken die persoonlijke informatie kan zijn, zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer en e-mailadres.

  Gebruikersinhoud.De Services kunnen openbaar toegankelijke blogs, communityforums of functies voor privéberichten bevatten. De Services kunnen ook links en interactieve functies bevatten met verschillende socialemediaplatforms. Als u deze platforms al gebruikt, kunnen hun cookies op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze Services of andere services gebruikt. U moet zich ervan bewust zijn dat persoonlijke informatie die u vrijwillig opneemt en online verzendt in een openbaar toegankelijke blog, chatroom, socialemediaplatform of anderszins online, of die u deelt in een open forum, zonder enige beperking door anderen kan worden bekeken en gebruikt. We hebben geen controle over dergelijk gebruik van uw informatie tijdens interactie met een socialemediaplatform en door dergelijke services te gebruiken, neemt u het risico op zich dat de door u verstrekte persoonlijke informatie door derden kan worden bekeken en gebruikt voor een willekeurig aantal doeleinden.


  Betalingsinformatie. Wanneer u aankopen doet via de Services, verwerken we uw betalingen via een applicatie van derden. De toepassing van derden kan betalingsinformatie verzamelen, waaronder uw creditcard- of bankpasnummer, vervaldatum van de kaart, CVV-code en factuuradres, om aanbiedingen te kopen die worden aangeboden als onderdeel van onze Services.

  Informatie die we automatisch verzamelen

  We ontvangen en registreren automatisch informatie over uw gebruik van de Services, inclusief app-gebruik, uw IP-adres en cookie-informatie. Deze informatie wordt gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Over het algemeen verzamelen de Services automatisch gebruiksinformatie, zoals het aantal en de frequentie van gebruikers van de Services. We kunnen deze gegevens in geaggregeerde vorm gebruiken, dat wil zeggen als statistische maatstaf, maar niet op een manier die u persoonlijk zou identificeren. Dit type verzamelde gegevens stelt ons en door ons geautoriseerde derden in staat om erachter te komen hoe vaak individuen delen van de Services gebruiken, zodat we deze kunnen analyseren en verbeteren.

  Cookies.Cookies zijn stukjes tekst die via uw webbrowser aan uw computer kunnen worden verstrekt wanneer u een website bezoekt. Uw browser slaat cookies op op een manier die is gekoppeld aan elke website die u bezoekt. We gebruiken cookies om onze servers in staat te stellen uw webbrowser te herkennen en ons te vertellen hoe en wanneer u de Services gebruikt. De meeste browsers hebben een optie om de cookiefunctie uit te schakelen, die voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, en (afhankelijk van de verfijning van uw browsersoftware) zodat u op verschillende manieren kunt beslissen over de acceptatie van elke nieuwe cookie. . We raden u ten zeerste aan om cookies actief te laten, omdat ze u in staat stellen te profiteren van de meest aantrekkelijke functies van de Services.

  Pixel-tags / webbakens.Een pixeltag (ook wel webbaken genoemd) is een stuk code dat op de site is ingesloten en dat informatie verzamelt over de betrokkenheid van gebruikers op die webpagina. Door het gebruik van een pixel kunnen we bijvoorbeeld vastleggen dat een gebruiker een bepaalde webpagina heeft bezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt. Advertenties die via de Services worden aangeboden, kunnen zijn gericht op gebruikers die passen in een bepaalde algemene profielcategorie en kunnen zijn gebaseerd op geanonimiseerde informatie die is afgeleid van informatie die door een gebruiker aan ons is verstrekt, waaronder persoonlijke informatie (bijvoorbeeld geslacht of leeftijd), en kan zijn gebaseerd op de Services gebruikspatronen van bepaalde gebruikers, of kan gebaseerd zijn op uw activiteit op Services van Derden. We verstrekken geen persoonlijke informatie aan advertentienetwerken voor gebruik buiten de Services. Om de effectiviteit van advertentieweergave te vergroten, kunnen we via de Services een bestand (bekend als een "webbaken") van een advertentienetwerk aan u leveren. Met webbakens kunnen advertentienetwerken geanonimiseerde, geaggregeerde audits, onderzoek en rapportage bieden voor ons en voor adverteerders. Webbakens zorgen er ook voor dat advertentienetwerken u gerichte advertenties kunnen tonen wanneer u andere websites bezoekt. Omdat uw webbrowser deze advertenties en webbakens moet opvragen bij de servers van het advertentienetwerk, kunnen deze bedrijven hun eigen cookies bekijken, bewerken of instellen, net alsof u een webpagina vanaf hun site had aangevraagd.


  Widgets voor sociale media.Onze website bevat functies voor sociale media zoals de Facebook "Vind ik leuk" -knop die widgets kan bevatten, zoals de knop voor het delen van deze knop of andere interactieve miniprogramma's. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om de functie correct te laten werken. Deze functies voor sociale media worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.


  Analytics.We gebruiken Google Analytics, een service van Google, Inc. ("Google"), om informatie te verzamelen over hoe gebruikers omgaan met onze Services. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar www.google.com/policies/privacy/partners/. U kunt zich afmelden voor het verzamelen en verwerken van gegevens door Google die zijn gegenereerd door uw gebruik van de Services door naar te gaanhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Geaggregeerde informatie.We verzamelen statistische informatie over hoe zowel niet-geregistreerde als geregistreerde gebruikers gezamenlijk de Services gebruiken ("Samengevoegde informatie"). Een deel van deze informatie is afgeleid van persoonlijke informatie. Deze statistische informatie is geen persoonlijke informatie en kan niet worden gekoppeld aan u, uw account of uw webbrowser.


  1. HOE WE DE INFORMATIE GEBRUIKEN

  Hoewel we het verzamelen en verwerken van uw informatie beschouwen als in onze legitieme zakelijke belangen, nemen we uw privacyrechten serieus. We gebruiken informatie over u voor een aantal doeleinden. Hieronder staan ​​de specifieke doeleinden waarvoor we de informatie die we over u verzamelen gebruiken.

  Om de Services te leveren en uw ervaring te personaliseren. We gebruiken informatie over u om de Services aan u te leveren, inclusief om betalingstransacties met u te verwerken, u te authenticeren wanneer u inlogt, klantenondersteuning te bieden en de Services te bedienen en te onderhouden.

  Voor onderzoek en ontwikkeling. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze Services slimmer, sneller, veiliger, geïntegreerd en nuttig voor u te maken. Daartoe gebruiken we collectieve informatie over hoe mensen onze Services gebruiken en feedback die rechtstreeks aan ons wordt verstrekt om problemen op te lossen en om trends, gebruik, activiteitenpatronen en gebieden voor integratie en verbetering van de Services te identificeren.

  Om met u te communiceren over de Services. We gebruiken uw contactgegevens om transactionele communicatie via e-mail en binnen de Services te verzenden, waaronder het bevestigen van uw aankopen, het herinneren aan het verlopen van abonnementen, het reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken, het bieden van klantenondersteuning en het sturen van technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen , en administratieve berichten.

  Om betrokkenheid bij de Services te promoten, promoten en stimuleren. We gebruiken uw contactgegevens en informatie over hoe u de Services gebruikt om promotionele communicatie te verzenden die voor u van bijzonder belang kan zijn, onder meer per e-mail en door advertenties weer te geven op websites en applicaties van andere bedrijven, evenals op platforms zoals Facebook en Google . Deze communicatie is gericht op het stimuleren van betrokkenheid en het maximaliseren van wat u uit de Services haalt, inclusief informatie over nieuwe functies, enquêteverzoeken, evenementen en andere informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. We communiceren ook met u over nieuwe productaanbiedingen, promoties en wedstrijden.

  Enquêtes houden en feedback verzamelen over onze Services. We doen dit om onze legitieme belangen na te streven om te begrijpen of de Services nuttig voor u zijn en om de effectiviteit van eventuele updates die we leveren te evalueren.

  Klantenservice.We gebruiken uw informatie om technische problemen op te lossen die u tegenkomt, om te reageren op uw verzoeken om assistentie, om crashinformatie te analyseren en om de Services te repareren en te verbeteren.

  Voor veiligheid en beveiliging.We gebruiken informatie over u en uw gebruik van de Service om accounts en activiteiten te verifiëren, om verdachte of frauduleuze activiteiten te controleren en om schendingen van het Servicebeleid te identificeren.

  Om onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten te beschermen. Waar vereist door de wet, waar we denken dat dit in ons legitieme zakelijke belang is, of waar het nodig is om onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, gebruiken we informatie over u in verband met juridische claims, naleving, regelgevende en auditfuncties en informatieverschaffing in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

  Met uw toestemming.We gebruiken informatie over u waar u ons toestemming voor hebt gegeven om dit te doen voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld. We kunnen bijvoorbeeld met uw toestemming getuigenissen of klantverhalen publiceren om de Services te promoten.

  Aanvullende doeleinden. We kunnen uw informatie van tijd tot tijd verwerken voor elk ander doel dat u in verband met onze Diensten wordt bekendgemaakt. Als we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven uiteengezet, zullen we u voorafgaand aan een dergelijke verwerking informatie verstrekken en waar nodig uw toestemming verkrijgen.

  Rechtsgrond voor verwerking (voor EER-gebruikers):Als u een individu bent in de Europese Economische Ruimte (EER), verzamelen en verwerken we alleen informatie over u als we daarvoor wettelijke grondslagen hebben onder de toepasselijke EU-wetgeving. De rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de Services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken wanneer: we deze nodig hebben om u de Services te leveren, inclusief om de Services te bedienen, klantenondersteuning en gepersonaliseerde functies te bieden en om de veiligheid en beveiliging van de Services te beschermen; Het voldoet aan een legitiem belang (dat niet wordt overschreven door uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om de Services op de markt te brengen en te promoten en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen; U geeft ons toestemming om dit te doen voor een specifiek doel; of We moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Als u hebt ingestemd met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden. Wanneer we uw informatie gebruiken omdat wij of een derde partij (bijv. Uw werkgever) hier een legitiem belang bij heeft, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik, hoewel dit in sommige gevallen kan betekenen dat u de Services niet langer gebruikt.


  1. HOE WE INFORMATIE DELEN

  We kunnen uw informatie delen met onze externe serviceproviders, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze rechten en eigendommen te beschermen en verdedigen, of met uw toestemming. Hieronder staan ​​de specifieke manieren waarop we informatie delen die we over u verzamelen.

  Communicatie met ons.Als onderdeel van de Services kunt u van tijd tot tijd tekst, e-mail en andere communicatie van ons ontvangen, zoals communicatie met betrekking tot uw account. In het geval dat we met u communiceren via sms, zijn de standaard berichtentarieven van toepassing.

  Gebruikersprofielinformatie.Gebruikersprofielinformatie, inclusief uw gebruikersnaam en andere informatie die u invoert, kan worden weergegeven aan andere gebruikers om gebruikersinteractie binnen de Services te vergemakkelijken. We zullen e-mailadressen van gebruikers niet rechtstreeks aan andere gebruikers bekendmaken.

  Informatie gedeeld met onze agenten.We maken gebruik van en contracteren met mensen en andere entiteiten die namens ons bepaalde taken uitvoeren en die onder onze controle staan ​​(onze "Agenten"). Mogelijk moeten we persoonlijke informatie met onze agenten delen om producten of diensten aan u te kunnen leveren. Tenzij we u anders vertellen, hebben onze agenten geen enkel recht om persoonlijke informatie of andere informatie die we met hen delen te gebruiken dan nodig is om ons te helpen. U stemt er hierbij mee in dat wij persoonlijke informatie delen met onze agenten.

  IP-adresgegevens.Hoewel we IP-adresgegevens verzamelen en opslaan, wordt die informatie niet openbaar gemaakt. We delen deze informatie echter soms met onze partners, serviceproviders en andere personen met wie we zaken doen, en zoals anders vermeld in dit privacybeleid.

  Geaggregeerde informatie.We delen geaggregeerde informatie met onze partners, serviceproviders en andere personen met wie we zaken doen. We delen dit soort statistische gegevens zodat onze partners kunnen begrijpen hoe en hoe vaak mensen onze Services en hun services of websites gebruiken, waardoor zowel hun services als de manier waarop onze Services met hen communiceren, wordt verbeterd. Bovendien kunnen deze derden niet-privé, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijke informatie over u met ons delen die ze onafhankelijk hebben ontwikkeld of verkregen.

  Op interesses gebaseerd adverteren.We kunnen externe advertentiepartners toestaan ​​om trackingtools (bijv. Cookies) in te stellen om informatie te verzamelen over uw activiteiten (bijv. Uw IP-adres, bezochte pagina ('s), tijdstip). We kunnen dergelijke geanonimiseerde informatie en geselecteerde persoonlijke informatie (zoals demografische informatie en eerdere aankoopgeschiedenis) die we hebben verzameld ook delen met externe advertentiepartners. Deze advertentiepartners kunnen deze informatie (en vergelijkbare informatie die is verzameld van andere websites) gebruiken om u gerichte advertenties te laten zien wanneer u andere websites binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt gewoonlijk 'op interesses gebaseerd adverteren' of 'online gedragsadvertenties' genoemd. We kunnen toegang verlenen tot andere gegevens die door de site zijn verzameld om de overdracht van informatie te vergemakkelijken die nuttig, relevant, waardevol of anderszins interessant voor u kan zijn.

  Informatie bekendgemaakt in het kader van bedrijfsoverdrachten.In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om activa te kopen of verkopen. Bij dit soort transacties is gebruikersinformatie doorgaans een van de overgedragen bedrijfsmiddelen. Bovendien, als wij, of vrijwel al onze activa, werden verworven, of als we failliet gaan of failliet gaan, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die wordt overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat een verkrijger van ons of onze activa uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

  Informatie openbaar gemaakt voor onze bescherming en de bescherming van anderen.We behouden ons ook het recht voor om informatie in te zien, te lezen, te bewaren en openbaar te maken die naar onze mening redelijkerwijs nodig is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, (ii) deze Servicevoorwaarden af ​​te dwingen, inclusief onderzoek van mogelijke schendingen hiervan, (iii) fraude, beveiliging of technische problemen opsporen, voorkomen of anderszins aanpakken, (iv) reageren op verzoeken om gebruikersondersteuning, of (v) onze rechten, eigendommen of veiligheid, onze gebruikers en het publiek beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor bescherming tegen fraude en preventie van spam / malware.

  Informatie die we delen met uw toestemming:We zullen uw persoonlijke informatie delen met elke relevante partij waarmee u ons toestemming hebt gegeven om te delen.


  1. HOE WE INFORMATIE OPSLAAN EN BEVEILIGEN

  Het veilig houden van uw informatie is voor ons een topprioriteit. Daartoe voldoen we aan de best practices uit de branche om uw informatie te beveiligen. We gebruiken dienstverleners voor gegevenshosting in de Verenigde Staten om de informatie die we verzamelen te hosten en we gebruiken technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Hoewel we beveiligingen implementeren die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en vanwege de inherente aard van internet kunnen we niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending via internet of terwijl ze zijn opgeslagen op onze systemen of anderszins onder onze hoede, absoluut veilig voor inbraak door anderen. Hoe lang we de informatie die we over u verzamelen bewaren, hangt af van het type informatie, zoals hieronder nader wordt beschreven. Na een dergelijke tijd zullen we uw informatie verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig opslaan en isoleren van verder gebruik tot verwijdering. is mogelijk.

  Account InformatieWe bewaren uw accountgegevens totdat u uw account verwijdert. We bewaren ook een deel van uw informatie indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten af ​​te dwingen, de bedrijfsvoering te ondersteunen en onze diensten te blijven ontwikkelen en verbeteren. Waar we informatie bewaren voor verbetering en ontwikkeling van de Service, nemen we stappen om informatie te verwijderen die u rechtstreeks identificeert, en we gebruiken de informatie alleen om collectieve inzichten over het gebruik van onze Services te ontdekken, niet om persoonlijke kenmerken over u specifiek te analyseren.

  Informatie die u deelt op de ServicesAls uw account is gedeactiveerd of uitgeschakeld, blijft een deel van uw informatie en de inhoud die u heeft verstrekt, behouden.

  MarketinginformatieAls u ervoor hebt gekozen om marketing-e-mails van ons te ontvangen, bewaren we informatie over uw marketingvoorkeuren, tenzij u ons specifiek vraagt ​​om dergelijke informatie te verwijderen. We bewaren informatie die is afgeleid van cookies en andere trackingtechnologieën gedurende een redelijke periode vanaf de datum waarop dergelijke informatie is gemaakt.


  1. HOE TOEGANG EN BEHEER VAN UW INFORMATIE

  U hebt het recht om een ​​kopie van uw informatie te vragen, bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw informatie (inclusief voor marketingdoeleinden), om verwijdering of beperking van uw informatie te verzoeken of om uw informatie in een gestructureerd, elektronisch formaat op te vragen. Hieronder beschrijven we de tools en processen om deze verzoeken te doen.

  Toegang tot en bijwerken van uw informatie. Onze Services en gerelateerde documentatie geven u de mogelijkheid om vanuit de Service toegang te krijgen tot bepaalde informatie over u en deze bij te werken. U kunt uw profielgegevens bijwerken in uw profielinstellingen en inhoud die informatie over u bevat wijzigen met behulp van de bewerkingstools die aan die inhoud zijn gekoppeld.

  Account deactiveren.U kunt uw toegang tot de Services op elk moment deactiveren.

  Verwijder uw gegevens.Onze diensten en bijbehorende documentatie geeft u de mogelijkheid om bepaalde informatie over u binnen de Service te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, om transacties te voltooien of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Verzoek dat we stoppen met het gebruik van uw informatie.In sommige gevallen kunt u ons vragen om te stoppen met het openen, opslaan, gebruiken en anderszins verwerken van uw informatie als u denkt dat we niet de juiste rechten hebben om dit te doen. Als u bijvoorbeeld denkt dat er een Services-account voor u is gemaakt zonder uw toestemming of als u niet langer een actieve gebruiker bent, kunt u ons verzoeken uw account te verwijderen zoals bepaald in dit beleid. Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw informatie voor een beperkt doel te gebruiken, kunt u contact met ons opnemen om die toestemming in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking die op dat moment al heeft plaatsgevonden. U kunt zich ook afmelden voor ons gebruik van uw informatie voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen, zoals hieronder aangegeven. Wanneer u dergelijke verzoeken doet, hebben we mogelijk tijd nodig om uw verzoek te onderzoeken en te vergemakkelijken. Als er vertraging of een geschil is over de vraag of we het recht hebben om uw informatie te blijven gebruiken, zullen we elk verder gebruik van uw informatie beperken totdat het verzoek is ingewilligd of het geschil is opgelost, op voorwaarde dat uw beheerder geen bezwaar maakt (indien van toepassing) . Als u bezwaar maakt tegen informatie over het feit dat u wordt gedeeld met een app van derden, moet u de app uitschakelen of contact opnemen met uw beheerder om dit te doen.

  Afmelden voor communicatie. U kunt ervoor kiezen om geen promotionele communicatie van ons te ontvangen door de afmeldlink in elke e-mail te gebruiken, uw e-mailvoorkeuren bij te werken in het menu Instellingen van uw serviceaccount of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven om uw contactgegevens te laten verwijderen uit onze promotionele e-maillijst of registratie database. Zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van promotionele berichten van ons, blijft u transactionele berichten van ons ontvangen over onze Services. U kunt zich afmelden voor sommige meldingsberichten in uw accountinstellingen.

  Verzend "Do Not Track" -signalen. Sommige browsers hebben "Do Not Track" -functies (DNT) ingebouwd die een signaal kunnen verzenden naar de websites die u bezoekt, wat aangeeft dat u niet wilt worden gevolgd. We ondersteunen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden gevolgd. U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

  Overdraagbaarheid van gegevens. Dataportabiliteit is de mogelijkheid om een ​​deel van uw informatie te verkrijgen in een formaat dat u van de ene serviceprovider naar de andere kunt verplaatsen (bijvoorbeeld wanneer u uw mobiele telefoonnummer naar een andere provider overdraagt). Afhankelijk van de context is dit van toepassing op sommige van uw informatie, maar niet op al uw informatie. Als u hierom vraagt, zullen we u een elektronisch bestand bezorgen van uw basisaccountgegevens en de informatie die u op de velden onder uw exclusieve controle creëert.


  1. HOE WE GEGEVENS INTERNATIONAAL OVERBRENGEN

  Om u onze diensten te kunnen aanbieden, opereren wij wereldwijd. Waar de wetten van uw land u dit toestaan, geeft u ons toestemming om uw gegevens over te dragen, op te slaan en te gebruiken in de Verenigde Staten. In sommige van de landen waarnaar we persoonlijke gegevens overdragen, kunnen de wetten en regels inzake privacy en gegevensbescherming met betrekking tot wanneer overheidsinstanties toegang hebben tot gegevens, verschillen van die in uw land.

  Wanneer we persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Unie of EVA-staten, zorgen we voor een passend niveau van bescherming van de rechten van betrokkenen op basis van de toereikendheid van de wetgeving inzake gegevensbescherming van het ontvangende land, contractuele verplichtingen opgelegd aan de ontvanger van de gegevens (model clausules kunnen worden aangevraagd door middel van navraag zoals hieronder beschreven), of EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield-principes.

  We voldoen aan de EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield-principes (de "Principes") met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke gegevens uit de Europese Unie en Zwitserland. Deelnemers aan het privacyschild zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission en andere bevoegde wettelijke instanties. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers aansprakelijk zijn voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU of Zwitserland naar derden buiten de EU en Zwitserland.


  1. AANVULLENDE BELANGRIJKE PRIVACYZAKEN

  Minimum leeftijd. De Services zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als we erachter komen dat een kind onder de 16 ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact op met onze ondersteuningsdiensten.

  Privacyrechten in Californië. De Californische wet staat gebruikers die ingezetenen van Californië zijn toe om eenmaal per jaar kosteloos een lijst met derden aan te vragen en te verkrijgen aan wie we hun persoonlijke informatie (indien van toepassing) hebben bekendgemaakt voor hun directmarketingdoeleinden in de voorgaande kalender jaar, evenals het soort persoonlijke informatie dat aan die partijen wordt bekendgemaakt.

  Links naar andere sites. Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

  Wijzigingen in dit privacybeleid. We zullen u op de hoogte stellen wanneer we dit privacybeleid wijzigen. We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, of in het privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via de Services of op een andere manier, zoals e-mail of een in-app-melding. Bekijk de wijzigingen zorgvuldig. Als u akkoord gaat met de wijzigingen, blijft u gewoon onze Services gebruiken. Als u bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in onze voorwaarden en u onze Services niet langer wilt gebruiken, kunt u uw account (s) sluiten. Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. Het gebruik van onze Services nadat een kennisgeving van wijzigingen aan u is meegedeeld of gepubliceerd op onze Services, houdt in dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden of praktijken.

  Door onze website te gebruiken, gaat u (de bezoeker) ermee akkoord dat derden uw IP-adres verwerken, om uw locatie te bepalen met het oog op valutaconversie. U gaat er ook mee akkoord dat die valuta wordt opgeslagen in een sessiecookie in uw browser (een tijdelijke cookie die automatisch wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit). We doen dit om ervoor te zorgen dat de geselecteerde valuta geselecteerd en consistent blijft tijdens het browsen op onze website, zodat de prijzen kunnen worden omgezet in uw (de bezoeker) lokale valuta.


  1. NEEM CONTACT OP

  Contact met ons opnemen:Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via:

  support@specialcuff.com