DISCLAIMER

Special Cuff wijst alle garanties af met betrekking tot de informatie op deze website of andere sites die "hotlinked" zijn naar deze site, inclusief alle expliciete of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Special Cuff is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, incidentele, speciale, indirecte, gevolgschade of punitieve schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens, bedrijfsonderbreking, verkoop of winst, hetzij in een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit toegang tot, gebruik van of in verband met het gebruik, onvermogen om te gebruiken, nauwkeurigheid, geschiktheid of uitvoering van deze informatie, zelfs als Special Cuff uitdrukkelijk wordt geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.