VRYWARING

Special Cuff maak geen waarborge van toepassing op die inligting wat op hierdie webwerf of ander webwerwe "warm gekoppel" aan hierdie webwerf is nie, met inbegrip van alle uitdruklike of geïmpliseerde waarborge vir verhandelbaarheid of geskiktheid vir 'n spesifieke doel. Spesiale manchet sal in geen geval aanspreeklik gehou word vir enige direkte, toevallige, spesiale, indirekte, gevolglike skade, of strafskade wat ook al voortspruit uit verlies aan gebruik, gegewens, onderbreking, verkope of winste, hetsy in kontrak, nalatigheid of ander pynlike optrede, voortspruitend uit toegang tot, gebruik of in verband met die gebruik, die onvermoë om te gebruik, akkuraatheid, geskiktheid of uitvoering van hierdie inligting, selfs al word spesiale mansjet uitdruklik in kennis gestel oor die moontlikheid van sulke skade. Sommige jurisdiksies laat nie die uitgesluit van implisiete waarborge toe nie, en bogenoemde uitsluiting is moontlik nie op u van toepassing nie.